%%tb-image-alt-text%%

Inspirace březen

16. března 2021

Co budeme dělat za těch jarních dnů, které se teď rychle blíží? Dnes ráno bylo nebe šedivé, ale přistoupíte-li k oknu teď, jste překvapeni a tváří se opřete o okenní kliku.
Franz Kafka

kaligrafie nikola klanicová

Zůstaňme v kontaktu


Loading