%%tb-image-alt-text%%

Kaligrafie je mnohem víc než jen umělecké písmo. Je to cesta poznání, sebe i světa kolem nás.

O lektorce

Vystudovala jsem Přírodovědeckou fakultu MU v Brně, kde jsem se věnovala vzniku obrazců a pravidelných struktur, které vznikají v přírodě přirozeně, prostřednictvím samoorganizace. 

Ruční písmo také považuji za obrazec, který je součástí přírody. Člověk, nepatrný tvor vzhledem k planetě i k vesmíru, vytváří svůj jedinečný obrazec v podobě rukopisu. Písmo nás přežívá a zůstává díky němu po nás stopa. Je to svým způsobem magické.

Kaligrafii se věnuji od roku 2001. Moji tvorbu silně ovlivňují dva aspekty: evropská renesance a japonský estetický koncept, označovaný v západním světě jako wabi-sabi. Znamená především odhalování křehké a pomíjivé krásy, nedokonalost a přirozenost. Dlouhodobě se zabývám principem jugen, jenž by se dal přiblížit jako cesta k podstatě. 

Měla jsem to štěstí, že jsem se mohla učit od vůdčích osobností současné kaligrafie. Současná západní kaligrafie se bouřlivě rozvíjí a nyní již můžeme říct, že se stala svébytnou oblastí umění, která spojuje západní a východní přístupy k uměleckému písmu.

Věřím, že budoucnost má pouze to, co stojí na pevných základech tradice a řemesla a současně dokáže interagovat s jedinečností autora a dobou, v níž žije. Toto krédo se snažím naplnit při výuce kaligrafie i ve vlastní tvorbě, literární i výtvarné. Kaligrafie je mnohem víc než jen umělecké písmo. Je to cesta poznání, sebe i světa kolem nás. 

Nikola Klanicová

Zůstaňme v kontaktu


Loading