%%tb-image-alt-text%%
kaligrafie nikola klanicová

Co budeme dělat za těch jarních dnů, které se teď rychle blíží? Dnes ráno bylo nebe šedivé, ale přistoupíte-li k oknu teď, jste překvapeni a tváří se opřete o okenní kliku. Franz Kafka

Zůstaňme v kontaktu


Loading